ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Сватбеният агент е професия, позната още от нашите прабаби.

Да, може да Ви се стори странно, но е така. Само че тази професия си е имала друто име - „Стар сват

Старият сват” е бил важно лице в сватбената церемония в Северозапазна България. Той се е явявал главен персонаж в сватбените действия – носел е сватбеното знаме, водел сватбата, пазел булката „от похищение или оскърбление”. Той е трябвало да проведе цялата сватба по реда й, така че да се спазят всички ритуали,  да си знае всеки мястото и ролята, изпълнявал е  длъжността на главен постановчик в тази внушителна народна драма. Старият сват можел да е роднина на младоженеца - брат, чичо, зет, по-голямото момче на кума, баща на девера или дядото на младоженеца, или  най-близък приятел. При всички случаи е трябвало  да е достоен, опитен и уважаван човек,с чуство за хумор и веселяк. На някои места в страната старосватовството се е предавало по наследство, както кумството.